Expedition I Ecosphere

Ecosphere

Fakturowane żłobkowanie z „odrapanymi” odcieniami, inspirowane lasami i puszczą.