Get Smart Kinesthetic

Kinesthetic

Szczegółowy, geometryczny wzór inspirowany tkaną fakturą grubego płótna.